The data before January 2000 are available by e-mail.service at present time, please contact Jan Klimes, jr.
Data z období před lednem 2000  jsou v současné době dosažitelná e-mailem po dohodě. Kontaktujte prosím  Jan Klimes, jr.
 

SEA - měření atmosferiků

Metoda měření atmosferiků (SEA) je jednou z nepřímých metod zjišťování energetických jevů na Slunci. Zakládá se na měření změn vlastností ionosféry - jedné z atmosferických vrstev naší Země. Vlivem kontaktu elektricky a magneticky nabitých částic s touto vrstvou dochází ke změnám její odrazivosti, kterou jsme schopni za určitých podmínek měřit. Takto i při zatažené obloze získáváme přehled o tom, co se na Slunci děje, dovídáme se o případných erupcích v chromosféře.

Legend for used term in data files:                                                                         / Vysvětlení pojmů, obsažených v datových souborech:
Start,End, Max     time of start, maximal phase and end of event                      /  jsou časy začátku, konce a maxima pozorovaného jevu;
Imp                         importance, relative intensity against base daily level       /  je importance, tedy relativní mohutnost jevu na záznamu
                                1 is lowest, 3 is supreme                                                       / vzhledem ke klidové hladině,  1 je nejnižší, 3 nejvyšší;
Def                         definition, quality of "drawing" event during record        / pak  označuje míru "prokreslení" neboli čitelnosti jevu
                               0 is poor, 5  is fair                                                                 / na záznamu, 0 - špatná, ... 4 vynikající;
Type                       is type of classification of event. Detailed informations    / označuje typ jevu. Bližší informace o klasifikaci typu
                               about classification scale for SEA and CN events             /  SEA i CN na vyžádání u
                                is available on the request   from                                       /
                                                                                                               Jan Klimes, jr.

Archiv měsíčních přehledů měření SEA:SUDDEN ENHANCEMENTS OF ATMOSPHERICS - SEA
 Observing Station: OBSERVATORY  Ú PI C E,  CZECH REPUBLIC

Frequency: 27 kHz
Band pass: 308 Hz a 3 dB
Chart speed: 3.4 cm/H
Recorder time constant: 27 sec
Lat.:  50 30 26.6 N
Sea level: 416 m 
Long.: 16 00 43.5 E

Evaluated by L.Křivský and J.Klimeš

 
2005
2004
2003
2002
2001
2000
 January
January
January
January
January
January
February
February
February
February
February
February
March
March
March
March
March
March
April
April
April
April
April
April
May
May
May
May
May
May
June
June
June
June
June
June
July
July
July
July
July
July
August
August
August
August
August
August
September
September
September
September
September
September
October
October
October
October
October
October
November
November
November
November
November
November
December
December
December
December
December
December


CN - registrace kosmického šumu

Archiv měsíčních přehledů měření CN:Observing Station: OBSERVATORY Ú P I C E
 CZECH REPUBLIC

Frequency: 32,8 MHz Lat.:  50 30 26.6 N
Sea level: 416 m 
Long.: 16 00 43.5 E

Evaluated by L.Křivský and J.Klimeš

2005
2004 2003
2002
2001
2000
January
January
January
January
January
January
February
February
February
February
February
February
March
March
March
March
March
March
April
April
April
April
April
April
May
May
May
May
May
May
June
June
June
June
June
June
July
July
July
July
July
July
August
August
August
August
August
August
September
September
September
September
September
September
October
October
October
October
October
October
November
November
November
November
November
November
December
December
December
December
December
December