Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Počet zobrazených článků: 13 (z celkem 13 nalezených)

99 let od největší geomagnetické bouře 20. století
(Marcel Bělík, Slunce, 13.05.2020)
Vraťme se nyní o 99 let zpět. 15. května 1921 se na mnoha místech Země rozpoutalo něco, co mnozí nikdy nezažili. Telegrafní stanice ve Švédsku začaly z nevysvětlitelých důvodů hořet a v Anglii na Brewster station of the Central New England Railroad shořela od vzplanutí telegrafu celá budova. Něco podobného se stalo i v USA na kontrolní věži poblíž New York City’s Grand Central Station. Co se tehdy stalo? Kdo měl na svědomí téměř teroristické útoky po celé Zemi? Kupodivu to nebyl člověk, ale Slunce. Ovšem, ani toho člověka nemůžeme úplně vyloučit. Kdyby si nepostavil ty telegrafy, mohl se kochat krásnými polárními zářemi a neřešit požáry. Ale zase bychom se o tom možná vůbec nedozvěděli ...

Co vlastně pozorujeme patrolním slunečním dalekohledem na Hvězdárně v Úpici? - část pátá
(Marcel Bělík, Slunce, 09.05.2020)
V páté části našeho povídání o pozorování slunečním patrolním dalekohledem úpické hvězdárny se zaměříme trochu více na sluneční protuberance. Ty byly sice poprvé podrobněji popsány v tzv. Laurentiánském kodexu při popisu úplného zatmění Slunce 1. května 1185. Byly označeny jako "plamenné jazyky živých uhlíků". Představují jasný oblak chladného plazmatu nacházející se nad "slunečním povrchem" v místech, kde hraničí oblasti s různou magnetickou polaritou. Jsou tvarovány siločarami lokálního magnetického pole. Jsou chladnější než okolní sluneční koróna, ovšem mnohem hustší. Tak tedy jdeme na ně ...

Co vlastně pozorujeme patrolním slunečním dalekohledem na Hvězdárně v Úpici? - část čtvrtá
(Marcel Bělík, Slunce, 01.05.2020)
I ve čtvrtém díle povídání o pozorování Slunce na úpické hvězdárně ještě zůstaneme v oblasti chromosféry. Zde, kromě již některých dříve zmíněných útvarů, můžeme na Slunci v chromosféře pozorovat například i tzv. aktivní oblasti. To jsou oblasti, které nás vlastně zajímají nejvíce. V nich se totiž pozorují velmi dynamické jevy, jako jsou sluneční erupce. Ty pak mají, nebo spíše mohou mít, vliv na dění na Zemi, zejména v současné době naší závislosti na elektronických systémech. Ty jsou totiž velmi závislé na energetických tocích od Slunce k Zemi. A jejich zdrojem jsou právě sluneční erupce. Takže vzhůru ke Slunci.

Co vlastně pozorujeme patrolním slunečním dalekohledem na Hvězdárně v Úpici? - část třetí
(Marcel Bělík, Slunce, 29.04.2020)
Ve druhém díle povídání o tom, co můžeme pozorovat dalekohledy úpické hvězdárny na Slunci jsme opustili tzv. fotosféru. To je vlastně ta vrstva, kterou vidíme "na vlastní oči". Byť asi již všichni víme, že do Slunce se ani očima, natož dalekohledem bez využití speciálních pomůcek dívat nemůžeme. Dnes se podíváme na část Slunce, která leží nat fotosférou a kterou nazýváme chromosféra. Očima ji normálně pozorovat nemůžeme, snad s výjimkou vzácných okamžiků během ještě vzácnějších úplných zatmění Slunce. My se však na ni podíváme podrobněji a na úpické hvězdárně vám ji ukážeme.

Co vlastně pozorujeme patrolním slunečním dalekohledem na Hvězdárně v Úpici? - část druhá
(Marcel Bělík, Slunce, 26.04.2020)
V minulém díle jsme se začali zabývat objekty a útvary na Slunci, které pozorujeme na úpické hvězdárně (a samozřejmě i na jiných slunečních observatořích). Začali jsme u historicky velmi dlouho pozorovanými slunečními skvrnami v tzv. sluneční fotosféře. V tomto díle u nich ještě zůstaneme, neboť se jedná jednak o téma velmi obsáhlé, jednak právě sluneční skvrny vám přes den ukáží téměř na všech hvězdárnách. Můžeme se tak na chvíli ponořit do astronomické oblasti, kde dokonce ještě dnes mohou amatérští astronomové například systematickým pozorováním přinést buď kamínek ke sluneční vědě, nebo alespoň krásné potěšení.

Jak vypadá malá sluneční erupce na přístrojích úpické hvězdárny (aktualizováno 13.2.2018 18:55)
(redakce, Slunce, 12.02.2018)
Dne 10.2.2018 kolem 13:15 UTC, to je kolem 14:15 středoevropského času, naše přístroje v Úpici zaznamenaly jednu z mnoha malých slunečních erupcí. Intenzita zaznamenané erupce byla C4. Takovýchto malých slunečních erupcí, které nijak neohrožují život obyvatel planety Země, se během jednoho roku v období kolem slunečního minima, v kterém momentálně jsme, běžně vyskytuje několik desítek.

Skvrna s bílou tečkou na čele
(Richard Kotrba, Slunce, 06.09.2015)
    Ve třetí dekádě letošního srpna jsme na Slunci mohli pozorovat velice zajímavou aktivní oblast s označením 2403. Šlo o pozoruhodnou, rychle se měnící skupinu slunečních skvrn, na které docházelo k demonstraci různých projevů sluneční činnosti, z nichž amatérsky byly nejlépe pozorovatelné rychlé geometrické změny uvnitř seskupení skvrn v oblasti. V pátek, 21. srpna 2015 kolem 10. hodiny SELČ, po několikadenní dešťové epizodě, jsme obrátili dalekohled na Slunce, abychom si, tehdy ještě mladé, seskupení 2403 ve viditelném světle prohlédli. Na první pohled bylo patrné, že jedna ze dvou velkých skvrn nemá obvyklou vizáž, ale v jejím středu se nachází "podivná světlá tečka" (viz obr). Jelikož pozorování tentokrát proběhlo v rámci "Dovolené s dalekohledem", tedy akce, kdy se na vhodném místě sjedou astronomové, aby strávili dovolenou, mimo jiné (a jak jinak než), pozorováním oblohy, byl jev zkontrolován několika dalekohledy. Jev měl dále viditelný vývoj, tečka po skvrně v řádu desítek minut cestovala, aby následně zanikla; navíc během asi hodiny a půl pozorování v oblasti došlo k nádhernému eruptivnímu jevu třídy M1.4, který byl dobře pozorovatelný v čáře HAlfa přítomnými slunečními dalekohledy. Tedy zajímavé dopoledne.

Na Slunci je obluda
(Richard Kotrba, Slunce, 17.11.2013)
   Na Slunci je možné v těchto dnech spatřit velkou sluneční skvrnu (oblast) 1899. Je to za poslední dobu největší exemplář jaký se mi podařilo spatřit a přestože se začíná zmenšovat, stojí rozhodně za pohled. V oblasti 1899 je nyní několik desítek skvrn, tmavá část (umbra) hlavní skvrny má velikost několika Zemí a je vidět pouhým (pozor, vhodně chráněným !!!) okem. První ze snímků ukazuje oblast ve viditelném světle (a tedy sluneční fotosféru), druhý, červený ukazuje chromosféru naší hvězdy; ve spodní části je slabě vidět několik protuberancí. Oba snímky byly pořízeny v celkem husté mlze a v mezerách v oblačnosti, což se podepsalo na jejich (ne)kvalitě. Přesto však stojí za to, aby byly použity jako upoutávka na tento pěkný jev.

I pohled na Slunce stojí za to
(Richard Kotrba, Slunce, 14.11.2013)
      Čekání na kometu ISON si můžete zkrátit například pozorováním Slunce K tomu účelu jsou na naší hvězdárně k dispozici přístroje, umožňující sledovat jak sluneční fotosféru tak chromosféru. Přiložený obrázek ukazuje chromosféru Slunce tak, jak vypadala navečer 12.11.2013 a tento odkaz předkládá několik protuberancí v detailu.
  Nad osobní zážitek však není a proto jste v jasných dnech srdečně zváni na Hvězdárnu k pozorování. Kromě nevšedního zážitku z vlastního pozorování se Vám dostane i příslušného odborného výkladu a zvídavějším i zodpovězení jejich dotazů z oblasti astronomie.

Pozorování aktivní protuberance 17. června 2013 ve Valašském Meziříčí
(redakce, Slunce, 26.06.2013)
V rámci odborného programu Hvězdárny Valašské Meziříčí patří pozorování projevů sluneční aktivity k tradičním oblastem, kterým se organizace věnuje již od svých počátků, od druhé poloviny 50. let 20. století. V současné době hvězdárna realizuje zajímavý projekt v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013, který nese výmluvný název Se Sluncem společně. Tento projekt rozvíjí přeshraniční spolupráci právě v oblasti využití pozorování Slunce pro didaktické, vzdělávací a výukové účely, včetně návazností na výuku zpracování digitálního obrazu apod. Využívá tak mnohaleté zkušenosti jak v oblasti odborných pozorování, odborné činnosti, ale také vzdělávání a využití praktické činnosti ve vzdělávání i mimoškolní činnosti. V rámci projektu se podařilo 17. června 2013 dopoledne pozorovat výraznou sluneční protuberanci...

Autorem článku je Libor Lenža z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí.


V těchto dnech nabízí Slunce pěknou podívanou
(Richard Kotrba, Slunce, 16.10.2011)
Slunce 16.10.2011 Slunce 16.10.2011
V těchto dnech se vyplatí zaměřit se na pozorování Slunce, které nabízí ke shlédnutí mnoho útvarů pozorovatelných i ve viditelném světle. K vidění je velké množství v řádu dnů se měnících slunečních skvrn, na okraji slunečního disku jsou pak k pozorování i méně výrazné světlé fakule. Slunce můžete ve viditelném světle pozorovat za použití speciálních filtrů nebo pomocí projekce. Ideálním způsobem, jak pozorovat Slunce je návštěva naší hvězdárny, kde se Vám kromě takovéto projekce dostane odborného výkladu a také pozorování Slunce v čáře Halfa pomocí speciálního dalekohledu

Začíná astronomický podzim
(Richard Kotrba, Slunce, 23.09.2011)
Viditelnost Slunce 2011
Dnes, 23. září 2011 v 11:04 SELČ, protne na své nebeské dráze Slunce pomyslnou čáru rovníku, počne sestupovat pod něj a začne astronomický podzim. V tento den trvá světlá část dne zhruba stejně dlouho jako jeho tmavá část (odtud pojem rovnodennost) a výška Slunce nad obzorem v pravé poledne dosáhne zhruba právě doplňku zeměpisné šířky místa pozorování do ­90°; v našich zeměpisných polohách tedy kolem 40°. Maximální výška Slunce na obloze se bude zmenšovat až do okamžiku Zimního slunovratu.

První zprávy ze zatmění Slunce v Argentině 2010
(Aleš Dvořáček, Slunce, 13.07.2010)
11. července došlo v jižním Tichomoří k vzácnému astronomickému úkazu. Měsíc na krátkou chvíli vrhl svůj stín na povrch Země a lidé nacházející se v tomto tenoulinkém pásu totality tak měli možnost spatřit úplné zatmění Slunce. Za úkazem se vydala také výprava, jejímiž členy byli pracovníci Hvězdárny v Úpici.

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs