1

Hvězdárna v Úpici


ProjectSoft HK a.s.


Sdružení pro podporu astronomických pozorování Úpice
2

vyhlašují 2. ročník astronomické fotosoutěže pro astronomy amatéry pod záštitou

RNDr.Jiřího Grygara, CSc.

logo


Soutěž je vyhlášena pro všechny občany České republiky a Slovenské republiky bez omezení věku ve třech oborech fotografie - profesionální CCD kamery, digitální fotografie a klasický film.

Obecné podmínky platné pro všechny kategorie:

1.
Snímky zaslané do jiných soutěží nejsou přístupné.
2.
Fotografie musí být pořízeny v rozmezí 01.01.2005 až 15.08.2005. Fotografie pořízené v jiném časovém období nebudou komisí akceptovány.
3.
Počet fotografií zaslaných do soutěže není omezen.Obor klasické fotografie:

1.
Do soutěže se přijímají černobílé i barevné fotografie pořízené z negativů libovolných rozměrů, které tématicky zachycují zajímavý astronomický či meteorologický jev, úkaz či objekt na obloze.
2.
Snímky musí být vytištěny na fotografickém papíře anebo zpracovány chemickou cestou např. v minilabu.
3.
Jsou přípustné i fotografie digitálně upravované, s podrobným popisem prováděných úprav.
4.
Nejmenší formát snímku je 10x15 cm, největší není omezen.
5.
Série pěti snímků je považována za jednu soutěžní práci.
6.
Nedílnou součástí snímku musí být také podrobný popis použité techniky včetně detailního popisu počítačového zpracování a digitálních úprav snímku na formuláři, který je k dispozici na adrese http://www.obsupice.cz/formular.doc , případně je možno si jej vyžádat poštou na adrese: Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32 Úpice. Bez jeho vyplnění nebude snímek zařazen do soutěže.
7.
Každá fotografie musí být na zadní straně označena názvem snímku, jménem autora  a datem pořízení.Obor digitální fotografie:

1.
přijímají se černobílé i barevné fotografie, které tématicky zachycují zajímavý astronomický či meteorologický jev, úkaz či objekt na obloze, pořízené libovolnou digitální technikou (digitální fotoaparát, web kamera, ...), vyjma snímků pořízených profesionálními CCD kamerami.
2.
Snímky musí být vytištěny na fotografickém papíře anebo zpracovány chemickou cestou např. v minilabu.
3.
Nejmenší formát snímku je 10x15 cm, největší není omezen.
4.
Série pěti snímků je považována za jednu soutěžní práci.
5.
Nedílnou součástí snímku je soubor na disketě nebo CD, který bude určen pro prezentaci a hodnocení na www stránkách Hvězdárny v Úpici. Přípustné formáty jsou tiff, jpg a png.
6.
Nedílnou součástí snímku musí být také podrobný popis použité techniky včetně detailního popisu počítačového zpracování a digitálních úprav snímku na formuláři, který je k dispozici na adrese http://www.obsupice.cz/formular.doc , případně je možno si jej vyžádat poštou na adrese: Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32 Úpice. Bez jeho vyplnění nebude snímek zařazen do soutěže.
7.
Každá fotografie musí být na zadní straně označena názvem snímku,  jménem autora a data pořízení.

 


Obor profesionálních CCD kamer:

1.
Přijímají se černobílé i barevné fotografie, které tématicky zachycují zajímavý astronomický či meteorologický jev, úkaz či objekt na obloze, pořízené profesionálními CCD kamerami.
2.
Snímky musí být vytištěny na fotografickém papíře anebo zpracovány chemickou cestou např. v minilabu.
3.
Nejmenší formát snímku je 10x15 cm, největší není omezen.
4.
Série pěti snímků je považována za jednu soutěžní práci.
5.
Nedílnou součástí snímku je soubor na disketě nebo CD, který bude určen pro prezentaci a hodnocení na www stránkách Hvězdárny v Úpici. Přípustné formáty jsou tiff, jpg a png.
6.
Nedílnou součástí snímku musí být také podrobný popis použité techniky včetně detailního popisu počítačového zpracování a digitálních úprav snímku na formuláři, který je k dispozici na adrese http://www.obsupice.cz/formular.doc , případně je možno si jej vyžádat poštou na adrese: Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32 Úpice. Bez jeho vyplnění nebude snímek zařazen do soutěže.
7.
Každá fotografie musí být na zadní straně označena názvem snímku,  jménem autora a data pořízení.
Vyhodnocení soutěže:

Snímky vyhodnotí odborná porota jmenovaná vyhlašovateli. V soutěži budou rozděleny věcné ceny včetně diplomu s podpisy RNDr.Jiřího Grygara CSc a organizátorů soutěže. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo některou z cen neudělit, nebo udělit cenu mimořádnou. Ceny nejsou právně vymahatelné a proti výsledkům hodnocení komise není odvolání. Zasláním snímků jejich autor vyslovuje souhlas s jejich uveřejněním na www stránkách i v jiných médiích se soutěží spojených (předpokládá se například vydání prodejního CD vybraných fotografií společně s dalšími materiály). Autor dále souhlasí s redakční úpravou snímku nutnou pro potřeby prezentace.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na www stránkách Hvězdárny v Úpici a v jiných médiích.

Soutěžní práce zasílejte průběžně do stanoveného termínu na adresu Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice. Obálku označte zřetelně slovem "Astrofotograf roku 2005". Oceněné snímky zůstávají majetkem pořadatele, ostatní práce budou autorům na požádání vráceny.

Vyhlášení výsledků:

Uzávěrka soutěže je 15.srpna 2005. Vítězové soutěže budou vyhlášeni po přednášce RNDr.Grygara, která se uskuteční 6.září 2005 v prostorách přednáškového sálu kongresového centra ALDIS v Hradci Králové.  Téma přednášky bude včas zveřejněno. Podmínkou předání cen je osobní účast vyhodnocených soutěžících.


Často kladené otázky:

http://www.obsupice.cz/otazky.html