Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

observatory Upice
Virtuální prohlídka hvězdárny v Úpici  Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice

tel: 499 882 289

e-mail: hvezdarna@obsupice.cz

Poloha N50°30'27,5", E16°00'44"


  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |


Pronájem rekreačních objektůKunžak v České KanaděGambitKoupání v Jižních ČecháchHotel ve StrmilověVlčí doupěLuxusní chataChata v České KanaděStrmilovský šachový klubCyklistikaČeská KanadaUbytování u Komorníkavodlitni

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Dávno minula doba, kdy člověk pokládal zemětřesení za katastrofu sesílanou na Zemi jako trest rozhněvaných bohů. Přesné zaznamenávání a měření otřesů země i daleko od místa katastrofy se stalo základem vědeckého bádání - seismiky. To dnes nejen vysvětluje různé příčiny zemětřesení, ale nad to nám skýtá celou řadu poznatků o stavbě a složení naší planety. Jako každá věda, také seismika přešla postupně od popisu izolovaných jevů ke stanovení. zákonitostí, aby tím v dalším vývoji sloužila lidstvu k rozvíjení a ochraně jeho života na zemi.

Město Úpice se nachází v oblasti hronovsko-poříčského zlomu, který zasahuje oblast Jestřebích hor. Tento zlom vykazuje seismickou aktivitu, navíc podporovanou důlní činností člověka v této oblasti. Z těchto příčin byla v polovině osmdesátých let zřízena na Hvězdárně v Úpici ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd v Praze seismická stanice. 

Seismika se během století vyvinula v rozsáhlý a úspěšný vědní obor, který se neomezuje na studium přirozených zemětřesení, ale pomáhá při hledání užitkových nerostů, radí jak stavět v územích zemětřesení, účastní se bojů proti otřesům a přispívá k řešení mnoha vědeckých i technických problémů.

Lokální seismická stanice Úpice byla tedy zřízena ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem na Hvězdárně v Úpici v r. 1986 Měřící studna; čidla jsou umístěna právě zde a byla vybavena třemi krátkoperiodickými jednosložkovými seismometry S5S, vhodnými pro sledování blízkých seismických jevů a analogovou registrací Současný registrační přístroj - SeisComP s inkoustovým zápisem. Zaznamenala kromě lokálních tektonických jevů i řadu regionálních a vzdálených zemětřesení. Hvězdárna v Úpici vydávala v letech 1987-1996 bulletiny registrovaných seismických jevů jako součást astronomické ročenky.

V roce 2003 byla na stanici Úpice nainstalována moderní registrační aparatura SeisComP+EarthData (zařízení Geofyzikálního ústavu AV ČR, Praha). Seismogramy jsou vzorkovány frekvencí 20 Hz, s výstupním formátem dat miniSEED. Data jsou nepřetržitě přenášena přes Internet do Geofyzikálního ústavu v Praze ke zpracování spolu s ostatními záznamy České regionální seismické sítě. Od května 2001 dosud jsou k dispozici spojitá data a seismická stanice patří mezi významná měřící místa v Evropě.

Tato  již digitální aparatura je 30.6.2010 zásadním způsobem modernizována výměnou krátkopeiodických sesmometrů S5S jedním třísložkovým širokopásmovým seismometrem STS-2.

STS-2

Poslední (zatím) fáze modernizace nastala 16.4.2011, kdy byl nahrazen registrační  systém EarthData + SeisComP špičkovým registračně sběrným uzlem Quanterra Q330S.

Quanterra Q330S

Ten umožňje kromě stávajícího STS-2 připjit další tři snímače, které případně v budoucnu doplní  schopnosti stanice Úpice. Ale to je opravdu otázka do budoucna, zda ano a jaké snímače.

Tento systém nám kromě klasických pozorování otřesů  zemského povrchu  vlivem tektonické, vulkanické  a lidské činnosti ( tedy  lokálních i  vzdálených zemětřesení, důlních odstřelů a podobně) na Zemi umožňuje detekovat i  tzv. mikroseismy, což jsou miniaturní otřesy, způsobené pohybem velkých atmosférických útvarů nad zemským povrchem (tlakové výše a tlakové níže). Výsledky tohoto typu pak slouží ke studiu dosud ne zcela známých mechanismů přenosu energie mezi atmosférou a zemskou kůrou a šíření v nich.

Online data z Úpické seismické stanice můžete vidět zde.


  Seismogram Úpice

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky
Ubytování Adršpach

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs