Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Historia obserwatorium

Upickie obserwatorium zostało otwarte 8 listopada 1959 o godzinie 10.30. Jego historia zaczęła się jednak o siedem lat wcześniej, w roku 1952, kiedy pod kierownictwem pana Vladimira Mlejnka zaczęło działać astronomiczne koło przy ZK ROH Transporta Upice.Samodzielnie przygotowywało dla siebie przestrzeń i zaczęto przeprowadzać pierwsze obserwacje, początkowo raz na 14 dni. Jeśli niebo było zachmurzone, dokształcano się lub dyskutowano o polepszeniu obserwacji i przyszłościowym własnym teleskopie zbudowanym na bazie zakupionej optyki. Pod koniec 1953 r. zbudowano budkę obserwacyjną z odsuwnym dachem, jednak podczas huraganu 22 sierpnia 1954 r. została rozniesiona po okolicy. To wydarzenie przyspieszyło decyzję o zbudowaniu większego i bardziej nadającego się do mieszkania budynku. Pod koniec roku 1955 rozpoczęto budowę, i powstała murowana budowa z kopułą o średnicy 6 metrów.

Pomimo prac budowlanych członkowie koła wciąż przeprowadzali liczne obserwacje. Zostały utworzone fachowe sekcje, przyrządowa, czasowa i fotograficzna, obserwowano powstanie meteorów, komet, przeloty sztucznych satelitów i gwiazdy zmienne. W późniejszym okresie doszły obserwacje meteorologiczne (regularnie trzy razy dziennie od 1 stycznia 1963) sekcja propagacyjna i popularyzacyjna. Zarejestrowano również tąpnięcia w rejonie Karkonoszy.

Rozpoczęto również prawdziwe badania, obserwacje zaćmienia Słońca i Księżyca, przechwycono sygnały pierwszej i drugiej Sowieckiej rakiety wysłanej na Księżyc. Powiodła się również wyjątkowa obserwacja zakrycia gwiazdy Regulus przez Wenus w dziennym świetle. Wyniki zostały opublikowane, i okazało się ze było to jedyna środkowoeuropejska obserwacja tego zjawiska małymi urządzeniami.

W 1960 r. ludowe obserwatorium (nazwa oficjalna) zostało częścią ONV Trutnov, a pierwszym dyrektorem został pan Vladimir Mlejnek. Na wakacjach tego roku miał miejsce pierwszy letni astronomiczny obóz (ekspedycja), podczas której członkowie koła musieli wziąć sobie urlop. Przyjechała młodzież z Hradca Kralovego, jeden z Czeskiej Trzebowej, mieszkano w namiotach.

Skończono również sporo rzeczy na terenie obserwatorium (zbrojenie podłóg w domkach obserwacyjnych, ścieżki, dookoła obserwatorium założono grządki i posadzono kwiaty, szkolne dzieci posadziły drzewka, które chroniły przed wiatrem i częściowo tłumiły miejskie oświetlenie). Ustalono dni regularnych wizyt dla publiczności

RNDr. Krivsky z Ondrzejowa polecił na początku lat sześćdziesiątych, aby główna fachowa działalność została skierowana na Słońce. Obserwacje na początku przeprowadzano w świetle widzialnym (rysowanie fotosfery, zdjęcia plam słonecznych). Nieco później (1964 r. i 1965 r.) obserwacje rozszerzono o fale radiowe, na częstotliwościach 29,5 MHz i 32,7 MHz (dekametrowe fale) i rejestrację aktywności słonecznej pośrednią metodą za pomocą promieniowania RTG (metoda atmosferyczna na częstotliwości 27 kHz) W 1966 przybył wąskopasmowy filtr H-alfa dla śledzenia i fotografowania erupcji w chromosferze. Dokładne obserwacje stanu słonecznej chromosfery postawiły upickie obserwatorium pomiędzy czołowe światowe obserwatoria zajmujące się obserwacjami Słońca. Mierzenia z upickiego obserwatorium są regularnie publikowane w prestiżowych publikacjach i w międzynarodowych biuletynach. We wrześniu 1969 w miejscowości Suchý Důl u Police nad metují na dach domu spadł meteoryt. Dzięki astronomicznemu kołu pan Mlejnek natychmiast dokonał identyfikacji meteorytu, następnie udało się go przetransportować do laboratorium naukowego w Heidelbergu w ówczesnym RFN, i przebadać aparaturą do mierzenia radioizotopów. Zbiegiem okoliczności, właśnie tam badano również kamienie przywiezione z Księżyca przez załogę Apollo 11, w ten sposób „nasz” meteoryt był pierwszym ciałem tego typu na świecie, które mogło być przebadane w ten sposób. Próby ustaliły wiek meteorytu, skład oraz orbitę, po której krążył.

Naukowa działalność pracowników obserwatorium nie ograniczała się tylko do Słońca. Zainteresowano się również kometami, meteorami i innymi obserwacjami. Wciąż rozwijano działalność popularyzacyjną (wykłady w obserwatorium, w szkołach i na letnim obozie). Oprócz rzeczy związanych ściśle z astronomią, stale regularnie przeprowadzano mierzenia meteorologiczne, zanieczyszczenia powietrza i aktywność sejsmiczną.

W roku 1986 pan Mlejnek odszedł na odpoczynek, a na jego miejsce wstąpiła dr Eva Markowa CSc. Wybudowano nowe skrzydło obserwatorium, oraz rozszerzono działalność naukową i popularyzacyjną. Badania Słońca zostały uzupełnione o bardzo ważną dziedzinę – obserwacje całkowitych zaćmień, a nocne obserwacje zostały poszerzone o śledzenie widzialnych aspektów rozbłysków gamma. Dzięki sieci Internet ich położenie jest znane już po bardzo krótkim czasie po detekcji właściwych rozbłysków promieniowania gamma przez satelity. Dodatkowo nocna astronomia poszerzyła się o obserwacje kataklizmatycznych gwiazd zmiennych oraz o astronomię małych obiektów układu słonecznego. Doszły również nowe mierzenia stanu powietrza i aktywności sejsmicznej aktywności sejsmologicznej

Ponownie oprócz fachowej działalności kładzie się nacisk na pracę z młodzieżą. Obserwatorium zapewnia działanie kółek astronomicznych na terenie trutnowszczyzny w Upicach, Trutnovie i Dworze Kralowem. Zapewnia również prowadzenie kółek techniki informatycznej w szkole podstawowej w Upicach. Zebrania odbywają się raz tygodniowo. Oprócz tego dla członków kółek organizuje się również wieczory obserwacyjne, podczas których mogą się zapoznać z obiektami bliskiego i dalekiego kosmosu. Uczą się również samodzielnie pracować s teleskopami. Obserwatorium metodycznie bierze udział w prowadzeniu kółek astronomicznych w Tyniszczu nad Orlicą Lomnici n. P. i w wielu innych miastach. Dla zainteresowanych astronomia z odleglejszych miejsc przeznaczono Klub Astronomów. Skupia młodzież wszystkich typów szkół w wieku od 10 do 20 lat. Długą tradycję ma organizowanie letniego obozu - szkoły astronomii. Akcja ta, znana pod nazwą „Letnia astronomiczna expedycja Upice” ma korzenie w latach sześćdziesiątych, w czasach, kiedy powstawało obserwatorium; pierwsza ekspedycja miała miejsce w 1958 r. Wzięli w niej udział zainteresowani z całego kraju. Słowacji, niekiedy i z innych europejskich krajów.

Na początku nowego tysiąclecia znów doszło do poszerzenia obserwatorium. Wg projektu „Rekonstrukcja Obserwatorium” w latach 2001 i 2003 zrealizowano kolejne części a w 2004 r. dokończono instalacje sanitarne, również dla osób niepełnosprawnych, tara obserwacyjny na dachu z zewnętrznymi schodami, kanalizację i ocieplenie fasady. Wzmocniono ścianę starej ciemni, oraz wymieniono 5 starych okien. Odbiór budowy nastąpił 14 12. 2004.

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs