Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 10 nalezených)

Česká astrofotografie měsíce za srpen 2014
(Marcel Bělík, Astronomická Společnost, 12.09.2014)
„Eppur si muove!“, tedy „Přece se točí!“, pronesl údajně Galileo Galilei, zvedaje se z kolen po odvolání svého učení. I když se tato historka patrně nezakládá na pravdě, alespoň ne v této podobě, její jádro je pravdivé a její poznání přineslo významný krok v poznání lidstva. „Přece se točí!“


Česká astrofotografie měsíce za červen 2014
(Marcel Bělík, Astronomická Společnost, 09.07.2014)
Skvrny mohou být různé. Můžeme je nalézt na tričku, slavnostní košili i na kravatě. Jsou sladké, voňavé či nelibě vonící. Někdo má skvrny na duši, jiné nalezneme na silnici či chodníku. Takových skvrn je prostě plná Země. Jsou však i jiné skvrny. Z jemných skvrnek barvy vytvářejí jemnými tahy štětce impresionisté své obrazy. Obří horké skvrny pod zemským povrchem ukazují místa vysokého toku geotermální energie. Ty největší však nalezneme jinde …


Hvězdárna v Úpici spolu s Východočeskou pobočkou ČAS v Liberci na akci Věda v ulicích
(Richard Kotrba, Astronomická Společnost, 20.06.2011)
Hvězdárna v Úpici spolu s Východočeskou pobočkou České astronomické společnosti se budou 21. června 2011 podílet na pořádání akce Věda v ulicích v Liberci. Stánek České astronomické společnosti, kde nás spolu s dalekohledy najdete, se bude nacházet v areálu Technické univerzity v Liberci, ve Studentské ulici před rektorátem univerzity. Zde se budete moci podívat na Slunce a jeho protuberance chromosferickým dalekohledem, popovídat si o astronomii nebo se zeptat na to, co Vás bude zajímat. Pokud nám obloha nedovolí pohled na Slunce, podíváme se dalekohledem alespoň po okolních střechách. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Sjezd ČAS si zvolil vedení na další 3 roky
(Richard Kotrba, Astronomická Společnost, 08.05.2007)
14. dubna dopoledne nastal pro Českou astronomickou společnost velmi důležitý okamžik. Na Hvězdárně ve Valašském Meziříčí byl zahájen její 17. sjezd. Hned po celkové výroční zprávě Pavla Suchana přednesly své prezentace i jednotlivé složky. Jednou z nich byla i Východočeská pobočka ČAS se sídlem na Hvězdárně v Úpici. Myslím, že jsme se měli čím pochlubit, vždyť kromě tradičních aktivit spojených s Letní astronomickou expedicí mládeže, konferencí Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, pořádáním akce Noc vědců, dětského dnu a mikulášské besídky a dalších pozorovatelských aktivit máme v programu ještě další akce, jejichž význam stále stoupá. Jedná se zejména o spolupořádání prestižní fotografické soutěže ČAM (Česká astrofotografie měsíce). Právě v lůně Východočeské pobočky ve spolupráci s astrofotografem Zdenkem Bardonem a Hvězdárnou v Úpici tato soutěž vznikla.

Schůze ČAS
(Richard Kotrba, Astronomická Společnost, 13.10.2006)
Vážení kolegové, výbor Východočeské pobočky ČAS si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi ČAS - Východočeské pobočky, která se uskuteční dne

4. listopadu 2006 od 10.00 hodin SEČ
v přednáškovém sále Hvězdárny v Úpici.

Program:
- Zhodnocení činnosti za uplynulé období
- Příprava plánu činnosti a finančních požadavků na rok 2007
- Informace o současném stavu ČAS
- Členské příspěvky - aktuální stav členů
- Informace o činnosti Hvězdárny v Úpici
- Různé, diskuse
- Přednáška na téma vědy a krás Portugalska (RNDr. Eva Marková, CSc.)
Těšíme se na shledanou

Hvězdné safari
(Richard Kotrba, Astronomická Společnost, 25.09.2006)
V pátek 29. září 2006 se v rámci večerních safari pořádaných v ZOO Dvůr Králové skuteční i pozorování noční oblohy objektivy astronomických dalekohledů. V případě nepříznivého počasí se bude ve výukovém centru ZOO, opět nedaleko stání safari-busů, konat náhradní audiovizuální program, kde se návštěvníci ZOO dozví co by na obloze viděli, kdyby ....

Pluto již není planetou....
(Richard Kotrba, Astronomická Společnost, 24.08.2006)
Na konferenci Mezinárodní Astronomické Unie (IAU) v Praze byla zavedena nová terminologie pro označování těles Sluneční soustavy. Tato terminologie je výsledkem diskuse způsobené objevem několika těles podobných Plutu (a předpokladem objevu dalších podobných). IAU se po bouřlivé diskusi rozhodla pro snad logičtější cestu a namísto přiznání statutu planety těmto nově objeveným tělesům jej odebrala Plutu.

Nejlepší snímek zatmění Slunce 2006
(Marcel Bělík, Astronomická Společnost, 23.08.2006)

Vyhodnocení soutěže "o Nejlepší snímek zatmění Slunce" 2006

vyhlášené Východočeskou pobočkou ČAS, Sluneční sekcí ČAS a Hvězdárnou v Úpici. Soutěže se zúčastnilo 12 účastníků, kteří zaslali celkem 54 snímků. Na pomyslných stupních vítězů se umístili následující účastníci:


Seminář o meziplanetární hmotě
(Richard Kotrba, Astronomická Společnost, 18.07.2006)

HVĚZDÁRNA V ÚPICI a Východočeská pobočka ČAS se sídlem v Úpici Vás zvou v sobotu 22. července 2006 na astronomický seminář věnovaný meziplanetární hmotě

Meteory a jejich fotografické a TV pozorování
- přednáší RNDr. Jiří Borovička, CSc. od 11 hodin
Vizuální pozorování meteorů
- přednáší Jiří Srba od 15 hodin

Sál Městského kulturního střediska v Úpici


Ještě jednou zatmění 2006 v Turecku
(Richard Kotrba, Astronomická Společnost, 29.05.2006)
Pozorování úplného zatmění Slunce, které proběhlo 29.3.2006 se v Turecku aktivně zúčastnili i dva členové Východočeské pobočky ČAS, kteří se na týden stali 2 / 19 mimořádně zajímavé výpravy autobusem na Tureckou rivieru a zpět. Protože cesta nebyla prosta zaznamenáníhodných událostí, dovoluji si předložit čtenářům několik útržků z jejího průběhu

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs