Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Informace

* Simulační počítačový program pro zobrazení objektů oblohy Stellarium - díl 3 - zorné pole, vyhledávání, centrování, vlivy atmosféry, screenshoty

Vydáno dne 09. 01. 2021 (1970 přečtení)

serial-stellarium-logo-3 Stellarium je simulační software umožňující vytvořit náhled na denní či noční oblohu pro libovolné místo na Zemi a to jak pro aktuální okamžik, tak pro skoro libovolný den a hodinu v minulosti i buducnosti. V seriálu určeném pro astronomické začátečníky si postupně představíme základní funkce tohoto softwaru, přičemž se soustředíme na verzi, kterou si můžete zdarma nainstalovat na váš domácí počítač. V tomto (třetím) dílu seriálu si povíme o zorném poli, nalezení a přiblížení jednotlivých typů objektů, jejich umístění do středu obrazovky, vlivu atmosféry a screenshotech.

stellarium-cela-obloha-najednouVe výchozím nastavení programu Stellarium se pohled na oblohu zobrazí jako obdélník, přičemž velikost zorného pole na výšku je 60° (údaj uvedený jako ZP při dolním okraji obrazovky). Šířka zorného pole záleží na poměru stran monitoru (při Full HD je výchozí šířka zorného pole 100°). Již bylo řečeno, že zoomovat lze klávesami "pg up" a "pg dw" či kolečkem myši. Fungují ale také zkratkové klávesy, kterými vytvoříte zorné pole o určité hodnotě (na výšku ve stupních). Těmi jsou CTRL+Alt+1 pro zorné pole 180°, CTRL+Alt+2 pro zorné pole 90°, CTRL+Alt+3 pro zorné pole 60° (výchozí, stejnou funkci má klávesa "\", tj. zpětné lomítko), CTRL+Alt+4 pro zorné pole 45°, CTRL+Alt+5 pro zorné pole 20°, CTRL+Alt+6 pro zorné pole 10°, CTRL+Alt+7 pro zorné pole 5°, CTRL+Alt+8 pro zorné pole 2°, CTRL+Alt+9 pro zorné pole 1° a CTRL+Alt+0 pro zorné pole 0,5°. Pomocí zmíněného "CTRL+Alt+1" a posunutím zenitu do středu obrazovky (klávesa šipka nahoru) si můžete zobrazit najednou celou oblohu (doprovodný obrázek).

stellarium-dialogove-okno-vyhledavaniJak bylo uvedno v druhém dílu tohoto seriálu, jakýkoli objekt na obloze můžete pomocí Stellaria vyhledat přes funkci "Vyhledávání [F3]" v levé vysunovací liště. Do stejného vyhledávacího dialogu se kromě klávesy "F3" dostanete i klávesnovou zkratkou "CTRL+F". V první podnabídce (oušku) okna vyhledávání nazvané "Objekt" pak napíšete název hledaného objektu a, jakmile máte v nabízených objektech již jen ten jeden vyhledávaný, odentrujete. Nabídne-li vám Stellarium více objektů a vy víte, který z nich je ten vámi hledaný, před odentrováním ho z nabízených možností vyberete tabulátorem (dialogové okno vyhledávání zachycuje přiložený obrázek). Po odentrování Stellarium samo natočí směr pohledu, zobrazí kolem vyhledaného objektu červené čárky (značka středu zorného pole) a bude jej stále držet uprostřed obrazovky, takže s plynutím času (i zrychleným) se vám objekt nebude pohybovat (vlivem zemské rotace či vlastního pohybu) pryč ze zobrazeného pohledu (místo toho se bude posouvat krajina na obzoru, vidíte-li ji). Nenabídne-li vám Stellarium při vyhledávání váš hledaný objekt, zkuste při zadávání vložit jeho anglické pojmenování nebo jeho označení v některém astronomickém katalogu (například Hyády hledejte jako Melotte 25, galaxii v Andromedě hledejte jako Andromeda Galaxy nebo jako M31). Klávesou "/" (lomítko) si můžete vyhledaný objekt přiblížit (zorné pole se na výšku upraví na 10°, nemáte-li již nazoomováno ještě více). Může se stát, že vyhledaný objekt je pod obzorem. V takovém případě se vám zobrazí pohled na trávu (máte-li přednastaven výchozí obzor a v nastaveném čase je v pozorovacím místě den) nebo černé nic (v nastaveném čase je v pozorovacím místě noc). To, že je vyhledaný objekt pod obzorem, zjistíte také ze zobrazených informací o nalezeném objektu, kde uvidíte zápornou výšku nad obzorem. Planety a další objekty můžete ve Stellariu vyhledávat i na denní obloze. To se vám může hodit, vlastníte-li dalekohled s naváděním neboli Go-To funkcí (opět zdůrazňujeme, že Slunce se pozoruje výhradně dalekohledy pro pozorování Slunce přímo vyrobenými nebo příslušně upravenými!). Pro vyhledávání objektů na denní obloze si můžete ve Stellariu vypnout vliv atmosféry (ikonka "Atmosféra [A]" v dolní vysunovací liště). Vypnutím vlivu atmosféry také dočasně vypnete ve výchozím nastavení započítanou atmosférickou refrakci (o ní např. Aldebaran Bulletin 25/2012), takže objekty těsně nad obzorem se jakoby ocitnou trošku níž nad obzorem.

Kromě refrakce jsou ve výchozím nastavení programu zapnuty z funkcí upravujících pohled na oblohu také například "Mlha" (mlha či pára nad zemí, lze vypnout v "Nastavení oblohy a zobrazení [F4]" v podnabídce "Krajina" zrušením zatržítka u položky "Zobrazit opar", ve starších verzích programu zrušením zatržítka u položky "Mlha") a "Dynamické přizpůsobení zraku", které zeslabí slabé hvězdy, pokud máte v zorném poli jasný objekt (i to lze vypnout v "Nastavení oblohy a zobrazení [F4]" v podnabídce "Obloha" zrušením příslušného zatržítka).

stellarium-dialogove-okno-nastaveni-screenshotuStellarium má zabudovanou funkci pro vytvoření snímku obrazovky (screenshotu). Snímek obrazovky vytvoříte zkratkovou klávesou "CTRL+S". Ve výchozím nastavení se obrázek vytvoří ve formátu png a uloží do adresáře/složky "Obrázky" do podadresáře/podsložky "Stellarium". Místo pro ukládání si můžete upravit v levé vysunovací liště v "Nastavení [F2]" v podnabídce (oušku) "Nástroje", v novějších verzích programu si zde můžete navíc přenastavit formát obrázku například na jpg nebo tiff, zaškrtnout, aby se obrázek uložil rovnou s inverzními barvami a podobně (dialogové okno zachycuje přiložený obrázek). Pokud chcete před pořízením screenshotu skrýt informace a nabídky zobrazené v okně programu Stellarium, aby vám zůstal čistě obraz oblohy (a obzoru, je-li zobrazen a v zorném poli), stisknětě "CTRL+T". Informace a nabídky vrátíte zpět dalším stiskem "CTRL+T".

V příštím (čtvrtém) dílu si povíme změnách výchozího nastavení programu Stellarium, úpravách dolní lišty a zásuvných modulech, příklady nám ukáží třeba to, jak si přidat do zobrazené simulace hranice souhvězdí nebo jak měřit v zorném poli úhlové vzdálenosti.

Vybrané ikonky programu - dolní vysunovací lišta:

Spojnice souhvězdí [C] ... zobrazí spojnice mezi hvězdami v souhvězdích, ve starších verzích programu jako Tvary souhvězdí [C]

Názvy souhvězdí [V] ... zobrazí názvy souhvězdí, ve starších verzích programu jako Popisy souhvězdí [V]

Kresby souhvězdí [R] ... zobrazí obrázky souhvězdí

Hranice souhvězdí [B] ... zobrazí hranice souhvězdí (nezobrazena ve výchozím nastavení)

Rovníková síť [E] ... zobrazí síť ekvatoreálních souřadnic, ve starších verzích programu jako Ekvatoriální mřížka [E]

Obzorníková síť [Z] ... zobrazí síť zenitových souřadnic, ve starších verzích programu jako Mřížka azimutů [Z]

Povrch [G] ... zobrazí na obzoru stromy a budovy nebo jiný předvolený obzor, ve starších verzích programu jako Horizont [G]

Světové strany [Q] ... zobrazí při obzoru červeně zkratky světových stran

Atmosféra [A] ... zahrne do simulace vliv zemské atmosféry

Objekty vzdáleného vesmíru [D] ... Vyznačí objekty hlubokého vesmíru (galaxie, mlhoviny, hvězdokupy) včetně jejich pojmenování (při dostatečném nazoomování), ve starších verzích programu jako Objekty hlubokého vesmíru [D]

Popisky planet [Alt+P] ... zobrazí názvy planet a jejích měsíců, ve starších verzích programu jako Názvy planet [Alt+P]

Přepnout mezi rovníkovou a azimutální montáží [Ctrl+M] ... přepíná zobrazení u horního okraje obrazovky zenit/u horního okraje obrazovky Polárka, ve starších verzích programu jako Přepnout mezi ekvatoriální a azimutální montáží [Ctrl+M]

Zaměřit na vybraný objekt [mezerník] ... umístí označený objekt do středu obrazovky a během plynutí času ho tam udržuje

Noční režim [Ctrl+N] ... obsah okna programu Stellarium zčervená

Režim celá obrazovka [F11] ... přepíná zobrazení celoobrazovkové/v okně

Měření úhlů [CTRL+A] ... umožňuje pomocí myši měřit úhlové vzdálnosti (nezobrazena ve výchozím nastavení)

Exoplanety [Alt+P] ... zobrazí exoplanety, ve starších verzích programu jako Zobrazit exoplanety [Alt+P]

Meteorické roje [CTRL+Shift+M] ... zobrazí radianty k nastavenému datu aktivních meteorických rojů, ve starších verzích programu jako Toggle meteor showers [CTRL+Shift+M]

Hledání meteorických rojů [CTRL+Alt+M] ... zobrazí okno vyhledávání meteorických rojů, ve starších verzích programu jako Show search dialog [CTRL+Alt+M]

Okulárové zobrazení [CTRL+O] ... prezentuje označený objekt v okulárovém zobrazení (nezobrazena ve výchozím nastavení v novějších verzích programu)

Družice [CTRL+Z] ... zobrazí/skryje umělé družice Země, ve starších verzích programu jako Popisy satelitů [CTRL+Z]

Zpomalit čas [J] ... zpomalí simulovaný běh času

Nastavit normální rychlost času [K] ... zastaví simulovaný běh času/spustí simulovaný běh času reálnou rychlostí

Nastavit čas nad teď [8] ... nastaví simulovaný den a čas na aktuální hodnotu

Zrychlit čas [L] ... zrychlí simulovaný běh času

Ukončit [CTRL+Q] ... ukončí program Stellarium

Vybrané ikonky programu - levá vysunovací lišta:

Okno nápovědy [F1] ... nabídne zobrazení klávesových zkratek, info o verzi programu, log soubor apod.

Astronomické výpočty [F10] ... nabídne souřadnice planet, výpočet efemerid apod., ve starších verzích programu jako Astronomical calculation window [F10]

Nastavení [F2] ... umožňuje nastavení jazyka uživatelského rozhraní programu, nastavení jazyka u pojmenovávání objektů, aktivaci zásuvných modulů a další (nastavení především pro uživatelské rozhraní)

Vyhledávání [F3] ... umožňuje vyhledávat prvky oblohy a nastavit parametry jejich vyhledávání

Nastavení oblohy a zobrazení [F4] ... umožňuje podrobné nastavení (nastavení především pro prvky oblohy), ve starších verzích programu jako Nastavení oblohy a pohledu [F4]

Datum/čas [F5] ... nastavení data a času pro simulaci

Poloha [F6] ... umožňuje zvolit pozorovací místo a uložit ho jako výchozí při startu programu


[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs